Universitetet, högskola och eftergymnasial

För att öka dina chanser att få jobb kan du bygga på din kompetens med studier på universitet, högskola eller på eftergymnasial nivå. Är du ny i Sverige och har ett yrke där det finns ett stort behov av personal finns ännu fler möjligheter.

Utbildning inom jobb och utvecklingsgarantin

Om du har deltagit i jobb och utvecklingsgarantin i mer än 450 dagar kan du ha möjlighet att studera på yrkeshögskola, högskola,
universitet eller folkhögskola. Du behöver ha en gymnasieutbildning som grund. Ibland måste du även ha läst vissa gymnasiekurser för
att komma in på en viss utbildning
Arbetsförmedlingen gör först en bedömning om utbildningen krävs för att öka dina chanser att få jobb. Därefter ansöker du själv till
utbildningen Du kan studera i sammanlagt 12 månader på heltid.

Utbildning inom etableringsprogrammet

Du kan studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola inom ramen för etableringsprogrammet. Du behöver ha en
gymnasieutbildning som grund. Ibland måste du även ha läst vissa gymnasiekurser för att komma in på en viss utbildning.
Ofta behöver du också ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska.
Arbetsförmedlingen gör först en bedömning om utbildningen ökar dina chanser att få jobb. Därefter ansöker du själv till utbildningen.

Snabbspår för dig som är ny i Sverige

Om du är ny i Sverige och har erfarenhet av eller utbildning i ett yrke där det finns ett stort behov av personal kan du ha möjlighet att ta
en snabbare väg in på arbetsmarknaden . Med en kombination av bland annat validering av dina kompetenser, praktik, språkträning och
utbildning som passar dina behov kan du snabbare hitta ett jobb där din tidigare utbildning och erfarenhet kommer till användning
Det här kallas snabbspår och finns för till exempel lärare, lastbilsförare, tjänstemän inom byggsektorn, träindustriarbetare, kockar och
inom hälso- och sjukvård. Utbildningen är olika lång beroende på vilket yrke det gäller.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du studerar inom ramen för något av Arbetsförmedlingens program. Du kan få ersättning i form
av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556