Folkhögskola

Du som deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet kan delta i en yrkesinriktad folkhögskoleutbildning till ett yrke där det råder brist på personal.

En yrkesinriktad folkhögskoleutbildning ökar dina chanser att få jobb . Vilka yrkesutbildningar som finns styrs av vilka yrken där det är brist på personal. Utbildningarna tas fram i samarbete mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser rejält

Upplägget på utbildningarna varierar , men gemensamt är att utbildningarna innehåller en stor del praktik . Folkhögskolor arbetar med små, sammanhållna studiegrupper och med ett tvärvetenskapligt synsätt

Utbildningen är på heltid och är oftast ungefär ett år lång . Utbildningens längd kan dock variera mellan cirka 6 24 månader

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola . Arbetsförmedlingen väger samman
bland annat dina tidigare utbildningar och erfarenheter , dina möjligheter att få jobb samt hur behoven på arbetsmarknaden ser ut.

Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i jobb och utvecklingsgarantin
  • Du deltar i etableringsprogrammet

Såhär funderar det

  • Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med dig bedömer om en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola är lämplig för dig
  • Arbetsförmedlingen undersöker vilken utbildning och vilken folkhögskola som är aktuell och som passar dig
  • Hur du ansöker till utbildningen varierar . En skriftlig ansökan kompletterat med en intervju är vanligt

Utbildningarna ges av olika utbildningsföretag runt om i landet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Om du hittar någon utbildning som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som ett förslag när du träffar dem.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller i etableringsprogrammet . Du kan få ersättning i
form av aktivitetsstöd , utvecklingsersättning eller etableringsersättning . Under tiden du går en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola
behåller du den ersättning du har inom ramen för ditt program.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556