Arbetsmarknadsutbildning

Utbildningen är ofta skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare och leder många gånger direkt till jobb.

En arbetsmarknadsutbildning är en kort , yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb , men den förbättrar dina chanser rejält . Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre . Utbildningen är på heltid.

Det är flera saker som påverkar dina möjligheter att få gå en arbetsmarknadsutbildning . Arbetsförmedlingen väger samman bland annat dina tidigare utbildningar och erfarenheter , dina möjligheter att få jobb samt hur behoven på arbetsmarknaden ser ut. Du behöver vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du har fyllt 25 år
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga
  • Du har fyllt 18 år och har svårt att få jobb av särskilda skäl
  • Du deltar i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb och utvecklingsgarantin
  • Du deltar i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan, eller har deltagit i maximal tid i något av dessa.

Utbildningarna ges av olika utbildningsföretag runt om i landet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Om du hittar någon utbildning som du tycker skulle kunna passa dig, kan du ta upp det som ett förslag när du träffar dem.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en arbetsmarknadsutbildning . Prata med Arbetsförmedlingen om vad som gäller för dig.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i en arbetsmarknadsutbildning.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556