Yrkesintroduktion

Som Arbetsgivare kan du med hjälp av yrkesintroduktion anställa någon som får praktisk erfarenhet, utbildning eller handledning på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen täcker en del av lönen och du får möjligheten att se om personen passar för arbetet. 

Du som arbetsgivare

  • Betalar för den arbetade tiden
  • Står för handledning eller utbildning
  • Tar fram en handlednings- eller utbildningsplan
  • Behöver ett kollektivavtal för yrkesintroduktion eller ett hängavtal till ett sådant

Anställ den som

  • Är 15 – 24 år och saknar relevanta yrkeskunskaper
  • Är 15 – 24 år och har varit arbetslös i mer än tre månader
  • Är 25 år eller äldre och är nyanländ som har fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna
  • Är 25 år eller äldre som är långtidsarbetslös

Om anställningen

Anställ på hel eller deltid, minst 75 procent och 6 månader. Anställningen ska innehålla minst 15 procent handledning eller utbildning

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556