Praktik i staten

Genom praktik i staten kan du ge personer erfarenhet av arbete på statlig myndighet. Denna form av praktik kan ges till nyanlända eller personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Vem kan jag ge praktikplats?

Praktikens syfte är att ge personer erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan öka chanserna till en framtida anställning.

Du kan anställa en person som:

  • Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Är nyanländ i Sverige

Vad krävs av mig som arbetsgivare?

  • Din verksamhet ansvarar för att ta fram praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda för personer med en funktionsnedsättning eller nyanlända.
  • Du behöver skriva ett intyg om praktiken utifall den inte leder till anställning.
  • Praktikplatsen ska inte ersätta ett rekryteringsbehov. Praktiken ska stärka personens arbetslivserfarenhet och öka möjligheten för att få en framtida anställning.

Vad får praktikanten i ersättning?

Förutsatt alla krav är uppfyllda, så får personen som praktiserar ersättning från Arbetsförmedlingen. Vissa personer får ersättning från sin sjukförsäkring och kan kontakta Försäkringskassan för mer information.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556