Lönebidrag

När du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan du få lönebidrag. Exempel på nedsatt arbetsförmåga kan vara begränsad rörelse förmåga eller psykisk ohälsa. Arbetsförmedlingen täcker då en del av lönen under en period. Bidraget kompenserar de eventuella anpassningar som arbetsgivaren kan behöva utföra på arbetsplatsen.

Om anställningen

Tillsammans med arbetsförmedlingen tar ni fram en plan för att kunna öka arbetsförmågan hos den anställde. Lönen ska vara enligt kollektivavtal och förmåner som är likvärdiga branschens kollektiv avtal ska också ingå. 

Det finns tre former av lönebidrag

  1. Lönebidrag för utveckling i anställning
    Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna genomgå en utbildning.
  2. Lönebidrag för anställning
    Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats.
  3. Lönebidrag för trygghet i anställning
    Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

Arbetsförmedlingen gör en bedömning

Nivån på lönebidraget bedöms utifrån lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Företaget och arbetsförmedlingen genomför tillsammans en bedömning av arbetsförmågan hos personen i fråga. Det finns även möjlighet att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556