Extratjänst

När du vill anställa inom offentlig verksamhet eller ideell sektor.

För arbetsgivare som:

  • Hälso- och sjukvård, skola, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg vars verksamhet är offentligt finansierad och bedrivs i privat eller offentlig regi.
  • Kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.
  • Kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Verksamheten får inte främst finansieras genom kommersiella intäkter.
  • Ideella idrottsföreningar med verksamheter riktade till barn och ungdomar registrerade trossamfund.
  • Ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

Anställ den som:

  1. Har deltagit i jobb och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  2. Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
  3. Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES medborgare.

Om anställningen

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller för anställningar på heltid och deltid.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556