Arbetspraktik

Arbetspraktik hjälper unga att komma ut i arbetslivet, det kan också hjälpa personer som har varit arbetslösa länge. Genom arbetspraktik får de en nystart eller en prova på period. Nyanlända kan testa och se om deras nuvarande yrkeskunskap motsvarar de krav som idag finns på yrket i Sverige.

Vad innebär praktik?

  • Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov.
  • Som arbetsgivare behöver du inte betala några arbetsgivarkostnader för den praktiserande.
  • Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är även försäkrad för arbetsskada.
  • Vi samråder med de fackliga organisationerna inför varje praktik.
  • Praktikanten kan komma bli kallad till obligatoriska möten med Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsgivaren förväntas vara tillgänglig som handledare eller mentor under den avsedda praktikperioden.
  • Praktikperioden utgår från minst en vecka till max sex månader, perioden bestäms utifrån praktikantens behov.

Arbetspraktik är för dem som

  • Deltar i jobb och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar.
  • Är över 25 år och utan arbete.

Praktikantens ersättning

Personer som praktiserar får ersättning från Arbetsförmedlingen, förutsatt att personen uppfyller de krav vi har. En del personer får sin ersättning från sjukförsäkring, mer information finns hos Försäkringskassan.

Följ oss på sociala medier

           

Södra centralgatan 10 80250 gävle

076-4044556